Sportverenigingen

Als bestuur van een sportvereniging zorgt u ervoor dat de leden zorgeloos kunnen sporten en presteren. Het besturen van een sportvereniging heeft veel overeenkomsten met het runnen van een onderneming.

U heeft te maken met groot aantal partijen zoals leden, trainers, vrijwilligers, sponsoren, de gemeente en leveranciers. Het is belangrijk om de verhoudingen met al deze partijen goed vast te leggen. Daarmee heeft u een gezonde basis voor uw vereniging en beschermt u bovendien uw bestuurders.

Onze diensten

Het Juridisch Sportloket zorgt graag samen met u voor een stabiele juridische basis zodat u zich kunt blijven richten waar het om gaat: de sport. En heeft u toch een keer een juridisch geschil, dan staan de advocaten en juristen van het Juridisch Sportloket u bij. Met passie voor sport en kennis van zaken.

Verenigingsrecht

Als vereniging heeft u te maken met het verenigingsrecht. In de statuten worden regels uit het verenigingsrecht vastgelegd voor uw sportvereniging. Ook de welt stelt eisen aan goed bestuur, kunnen (voor een deel) worden verwerkt in de statuten. De meer praktische regels legt u vast in een huishoudelijk regelement. Deze documenten vormen de basis van uw vereniging.
Toch krijgen deze documenten niet altijd voldoende aandacht. We ontvangen regelmatig statuten die na oprichting nooit meer zijn geüpdatet. Dit kan een risico vormen voor de vereniging en de bestuurders.

Arbeidsrecht

Veel sportverenigingen hebben medewerkers die in dienst zijn bij de vereniging of op een andere basis voor de vereniging werkzaamheden verrichten. Het kan gaan om een overeenkomst met trainers en andere stafleden, spelers en andere medewerkers. Het is belangrijk dat de afspraken duidelijk vastliggen in een arbeidsovereenkomst of in een andere contract vorm zoals een overeenkomst van opdracht met ZZP’ers.
De juridisch specialisten van het Juridisch Sportloket zijn thuis in de sport en zorgen met passende contracten dat u niet voor vervelende verrassingen omt te staan. We stellen de overeenkomst voor u op of toetsen de bestaande overeenkomst. En als er een geschil ontstaat, dan staan wij u graag bij.

Sponsoren

Sponsoren zijn vaak belangrijk voor uw sportvereniging. We zien dat de sponsorafspraken in de praktijk niet altijd goed worden vastgelegd. De voedingsbodem voor problemen is daarmee gelegd. Onduidelijkheden over bijvoorbeeld betalingen zijn vervelend, maar er worden ook regels gesteld met betrekking tot goed bestuur in relatie tot sponsoring. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van belangenverstrengeling en ongewenste inmenging en witwaspraktijken waar u graag ver van blijft.

Sportaccommodatie

In de top 3 van juridische vragen die verenigingen aan ons stellen, staat de sportaccommodatie. Dat is niet gek, want dit beslaat ook een groot aantal onderwerpen. Huur of pacht, bouw of verbouw, onderhoud, exploitatie of leveranciers. Er komt nogal wat kijken bij het regelen van alles wat met de accommodatie te maken heeft. De advocaten en juristen van het Juridisch Sportloket adviseren u hoe u dit juridisch waterdicht regelt en staan u bij als er toch een geschil ontstaat.

Heeft u een vraag over één van deze onderwerpen of een andere juridische vraag of probleem? Neem contact op met het Juridisch Sportloket

Onze specialisten

mr. Remco Wortel

mr. Remco Wortel

Advocaat sportrecht

mr. Lars Westhoff

mr. Lars Westhoff

Advocaat sportrecht

mr. Corné van de Wiel

mr. Corné van de Wiel

Jurist Sportrecht

Op 1 juli 2021 gaat een nieuwe wet in: De WBTR

Ook sportverenigingen krijgen ermee te maken: de Wet Bestuur en Toezicht voor Rechtspersonen. De overheid stelt nieuwe eisen aan bestuurders. Bovendien moet het toezicht op het bestuur goed worden vastgelegd. En de ruimte om bestuurders (persoonlijk) aansprakelijk te...