Partnerships sport

Het Juridisch Sportloket is een partnership van drie bedrijven met passie voor sport. Bedrijven die elkaar versterken waardoor we een bijzonder bedrijf op hebben kunnen oprichten. Een juridische dienstverlener speciaal voor de sport.

Met advocaten en juristen met kennis en ervaring in de sport op ieder niveau. Ingericht om efficiënt, flexibel en slagvaardig te werken. Een combinatie van kennis, techniek en creativiteit. Samen zorgen we dat iedereen in de sport laagdrempelige toegang heeft tot juridische kennis en bijstand in de sport.

Onze partners

Het is dan ook niet raar dat wij geloven in samenwerking, in partnerships. We gaan dan ook graag in gesprek met mogelijke partners om te verkennen hoe we elkaar sterker kunnen maken. In het belang van uw klanten of leden en in het belang van de partners.

Gemeenten

Wij werken graag samen met gemeenten om bij te dragen aan (juridisch) gezonde sportsector. Het is voor onder andere sportverenigingen niet altijd eenvoudig om in te spelen op (juridische) veranderingen en actualiteiten. Denk aan de invoering van de AVG, de WBTR en de bewustwording van het gevaar van criminele inmenging bij sportverenigingen.

Graag pakken we deze zaken samen met de gemeenten op. Want iedereen heeft belang bij juridisch gezond en veilig sportklimaat voor iedereen.

Sportbonden

Juridische dienstverlening is vaak een belangrijk onderdeel van het lidmaatschap van de bonden. Door samen te werken met het Juridisch Sportloket zijn er efficiency voordelen te behalen en zijn er kansen om juridische dienstverlening aan de leden verder te verbreden. Door een partnership zo in te richten dat de dienstverlening door beide partijen naadloos op elkaar aansluit.
We gaan graag met u in gesprek om te bespreken hoe een waardevol partnership eruit kan komen te zien. Met oog voor wederzijds belang en voor uw leden.

Overige partners

Bent u een partij die ook passie heeft voor de sport? De mogelijkheden van partnerships zijn enorm!
We staan er altijd voor open om van gedachten te wisselen. En wie weet, is dat het begin van een waardevol partnership.

Contact

Niels Laan is Partnership manager van het Juridisch Sportloket. Hij heeft als partnership regisseur ruime ervaring met het bouwen van succesvolle partnerships en heeft bovendien ervaring in – en passie voor sport.

Niels Laan

Niels Laan

Partnership manager

Kan die kopbal nog wel? Over veiligheid en aansprakelijkheid van sportbonden

Binnen het voetbal hoort de zogenaamde kopbal bij het spel. Maar kan dat nog wel? Van Muhammad Ali weten we inmiddels dat hij na zijn sportcarrière dement is geworden als gevolg van hersenletsel, waarschijnlijk ontstaan door de...