Binnen het voetbal hoort de zogenaamde kopbal bij het spel. Maar kan dat nog wel? Van Muhammad Ali weten we inmiddels dat hij na zijn sportcarrière dement is geworden als gevolg van hersenletsel, waarschijnlijk ontstaan door de uitoefening van zijn sport. Ditzelfde geldt voor Mike Webster ( American football player) Ook de KNVB is een onderzoek gestart naar hoofd- en hersenletsel in combinatie met ‘kopballen’. Niet voor niets: neurologen zien steeds vaker sporters met Chronische Traumatische Encefalopathie: afgekort CTE. Deze aandoening ontstaat door herhalend hoofdtrauma bij o.a. gevechtsporten, American football, rugby, maar mogelijk ook bij voetbal. Kan een sportbond nu aansprakelijk zijn als een sporter letsel krijgt door het geven van een kopbal?

De sportbond is verantwoordelijk voor een zo’n veilig mogelijke sport. Hoe dan? De sportbond moet zorgen voor het opstellen van regels en bepalen van maatregelen die zien op de veiligheid binnen de sport. Bijvoorbeeld met spelregels en verplichte beschermingsmiddelen. Sportorganisaties en sporters zijn ongelijke partijen. De sportbond wordt geacht als organisator van de sport professioneler, maar vooral ook deskundiger te zijn dan de sporters. Zij hebben dan ook meer invloed op de manier waarop de sport wordt uitgeoefend en het gedrag van alle partijen die bij het spel betrokken zijn.

Stel nu dat Muhammad Ali in Nederland zou hebben gewoond en hier aangesloten was bij een bond. Had hij dan zijn boksbond aansprakelijk kunnen stellen voor de geconstateerde dementie. Dat zou met recht een hoofdpijndossier geworden zijn voor de bond. Feit is dat de bond wel een verantwoordelijkheid heeft. Maar of die zo ver gaat dat de bond aansprakelijk is voor het letsel van de speler, dat hangt van vele factoren af. Toch blijkt uit de huidige trend in de wetenschap en de jurisprudentie dat bonden zich beter goed kunnen beraden op hun verantwoordelijkheden. Het lijkt een kwestie van tijd wanneer de eerste procedures komen waarbij het letsel in sport en spel op de sportbonden wordt verhaald. Alle reden dus om nu al na te denken over de eigen spelregels, verplichte beschermende middelen, instructies en beleid over veiligheid.

Hebben we het nu over het einde van de kopbal? Is Van Persie de laatste die voor Nederland een wereldberoemde kopbal maakt en Nederland aan de overwinning helpt? Het valt met recht te bezien.

Wij houden de ontwikkelingen met belangstelling in de gaten. Heb je vragen hierover, neem contact met ons op.

Mr. E. (Eveline) de Beer

Eveline is werkzaam als jurist voor Omnius Juristen en het Juridisch Sportloket